oxford picture dictionary opd انگلیسی-فارسی

درخواست حذف این مطلب

کتاب فرهنگ لغت تصویری آ فورد یکی از ابزارهای آموزشی برای ارائه در کلاس می باشد.تقویت درک واژگان، گسترش دامنه لغات، آشنایی با نکات و چهار مهارت اصلی در انگلیسی و صفحات تمام رنگی از ویژگی های این کتاب می باشد. این فرهنگ دو زبانه فارسی انگلیسی می باشد.را از بانک کتاب رایا بصورت تلفنی یا اینترنتی تهیه نمایید
02166414040
کلیک کنید :